הבריחה לצרפת והחזרה לאנטוורפן

אני זוכר במעורפל את הבריחה לצרפת לאחר פלישת הגרמנים. ישנו באורווה,היה שם קר.לאחר מכן חזרנו חזרה לאנטוורפן.הייתי כבן חמש.אני זוכר שהחיים, לתקופה מסוימת חזרו לשגרה.שיחקתי ברחוב עם ילדים יהודים בני גילי (כנראה שלא היתה אפשרות לילדים יהודים ללמוד) אך גם זה לא הפריע לי במיוחד.