בדלי סגריות לאבא

מה שאני זוכר מן המחנה שהיה באמצע הדרך בין אנטוורפן לבריסל, הוא שזה היה בנין מלבני ענק בעל קומות רבות.היה לו רק שער כניסה אחד עליו שמרו חיילי הגסטפו.היה קר מאוד,שכן היה חורף. בסך הכל, האנשים לא עשו דבר במחנה,אבל היו חיי תרבות. אני זוכר שהסתובבתי בעיקר בימי ראשון שבו היו קונצרטים וחיפשתי בדלי סיגריות עבור אבי.