קשיי קליטה

העלבון הגדול ביותר היה, שלמחרת, גילחו את ראשי והפכו אותי לילד"נטור קרתא" לא אשכח לעולם. העלבון היה קשה יותר מאשר להיות "ילד נוצרי" במנזר. שם נלחמתי על חיי אבל פה? שנאתי את המדינה החדשה וכתבתי לאימי שרע לי ואני רוצה לחזור לבלגיה. כך לא קולטים ילדים. לא הייתי מסוגל להיקלט כך.